.

 

 

Vi har jobbat med människor, grupper och organisationer i alla sektorer under hela 2000-talet. Vi ser stressen öka. Frustrationen. Komplexiteten. Men också människors nyfikenhet och längtan efter en större helhet. Meningsfullhet.

 

Världen är svår att förutsäga och kontrollera - vi måste inkludera fler sinnen och förmågor för att navigera oss fram.

Detta kräver medvetna människor/ledare. Det kräver en annan typ av samtal, en annan typ av processer och beslut.

Det kräver en soulfull organisation.

Sara Sjöblom

sara@vindoga.nu

+46 704 905 712

Jonas Roth Sjöblom

jonas@vindoga.nu

+46 706 243 740

Vi faciliterar till ökad medvetenhet.

a soulful way of being

a soulful way of leading

a soulful way of creating